Photos

Happy new year 2008

Happy new year 2008
Đại gia đình chào đón Tết Nguyên Đáng! "Chị 5" & Chị Yến Già Hoài(A` pa của tui) Kiity & Út Nhẹ(em gái tui) Kiity & Mỹ Chăm Bố Tư Bố Tư& Kiity (Bên trên là những hình được chụp bởi những drunker nên hình ảnh hơi mờ mong các bạn bỏ wa!) Mỹ...

—————