WELCOME TO MY SCHOOL!


Sharing

Thực hành SQL

Thực hành SQL
Giao_trinh_thuc_hanh_SQL.pdf (430,2 kB)

—————

—————

—————

Giáo trình dạy Excel

Giáo trình dạy Excel
        Các hàm cơ bản trong Excel Excel.chm (295,6 kB)

—————


Bài tập

Bài tập khác

30/10/2008 08:46
30-BaiMau excel.rar (119,5 kB)

—————

Bài tập Excel cơ bản

30/10/2008 08:36
BaiTap.xls (218,5 kB) Co Ban - Bai Tap 1.xls (16,5 kB) Co Ban - Bai Tap 10.xls (21,5 kB) Co Ban - Bai Tap 11.xls (35 kB) Co Ban - Bai Tap 12.xls (25,5 kB) Co Ban - Bai Tap 13.xls (20,5 kB) Co Ban - Bai Tap 14.xls (25 kB) Co Ban - Bai Tap 15.xls (26,5 kB) Co Ban - Bai Tap 16.xls (32,5 kB) Co Ban -...

—————

Bài tập Excel nâng cao

30/10/2008 08:10
MO RONG - BAI TAP 1.xls (23 kB) MO RONG - BAI TAP 2.xls (21,5 kB) MO RONG - BAI TAP 3.xls (47 kB) MO RONG - BAI TAP 4.xls (28 kB) MO RONG - BAI TAP 5.xls (23 kB) MO RONG - BAI TAP 6.xls (23 kB) MO RONG - BAI TAP 7.xls (30 kB) MO RONG - BAI TAP 8.xls (26 kB) MO RONG - BAI TAP 9.xls (25,5 kB) MO...

—————


Contact

Nguyễn Huy Anh

MaIT Số 9 Huỳnh Tịnh Của,P.8, Q3, Tp.HCM

Phone: 0923439654


Hướng nghiệp