Tự động hóa với Bộ phần mềm Y-DrJukka

08/08/2008 11:27

Tự động hóa với Bộ phần mềm Y-DrJukka
14/07/2008, 09:00

Trang web drjukka.com vừa giới thiệu bộ phần mềm hệ thống Y-DrJukka dành cho các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian 9.1. Bộ phần mềm Y-DrJukka gồm có ba ứng dụng: Y-Fake_Message, Y-Profile_Scheduler và Y-Fake-Theme_Scheduler.
 

  • Y-Fake_Messages: Tin nhắn nạc danh.

 
Cho phép bạn tạo một tin nhắn dưới dạng tin nhắn nặc danh với thời gian gửi tự tạo ngay trên điện thoại của bạn.
  • Y-Profile_Scheduler: thay đổi cấu hình

 
Chương trình sẽ giúp người dùng tự động thay đổi thời gian biểu của các ứng dụng trên điện thoại di động.
  • Y-Theme_Scheduler: thay đổ giao diện

 
Y-Theme_Scheduler sẽ tự động thay đổi giao diện theo thời gian được định sẵn hoặc tự động thay đổi giao diện mỗi khi kích hoạt cấu hình của máy.

Bộ phần mềm Y-DrJukka tương thích đối với các dòng máy sử dụng hệ điều hành Symbian 9.1 và hoàn toàn miễn phí.

Download:
 

File Type: zip Y-Fake Messages v0.zip
File Type: zip Y-Profile Scheduler v0.zip
File Type: zip Y-Theme Scheduler v0.zip

 

Gửi bởi mathanh
Theo drjukka.com
 

—————

Back