Happy new year 2008

Happy new year 2008

Đại gia đình chào đón Tết Nguyên Đáng!

"Chị 5" & Chị Yến

Già Hoài(A` pa của tui)

Kiity & Út Nhẹ(em gái tui)

Kiity & Mỹ Chăm

Bố Tư

Bố Tư& Kiity

(Bên trên là những hình được chụp bởi những drunker nên hình ảnh hơi mờ mong các bạn bỏ wa!)

Mỹ Phước Tây Đêm Giao Thừa!