Software

10/05/2008 18:16

 

Các Software có ở huyanh.webnode.com được liệt kê dưới bảng sau:

Software

Chức năng

+ Multimedia:

     -MediaPlayer11 

     -CamStudio20

     -FLV_Player

     -Play Flash

     -For Ipod:

     . iTunesSetup

     . aimer-ipodmanager

     . copy songs ipod to pc

     -Winamp 5.34 Pro Build 1195

     -atomixmp3_trial

     -Picture to Exe

     -Total Video Converter 3.10

+ Study:

     -WindowsVista

     -LanguageInterfacePack

     -foxitcreator_setup

     -Adobe PDF 8.0

     -foxitreader_setup

     -watchwan_v1pr_setup

     -TeamViewer_Setup

     -AnyplaceControlInstall

     -EtherDetect_setup

     -convert Autocad to PDF_2

+ Net:

     -eToroDownloader

     -idm

     -ZingChatSetup1.1.3

     -Opera_9.21_Eng_Setup

     -BitTorrent-6.0.3

     -toolbar

+ System:

     -StyleXPInstallMale

     -Double Killer

     -Disable USB

     -Fontsvn

     -hjsplit

     -jv16pt

     -Total Commander

     -WinRAR 3.70 Vista

     -convert2anything

     -ViewKeyXP

     -HDD Regenerator v1.42

     -File and Folder Protector

 

+ Multimedia:   

    

    -Quay phim màn hình

    -Xem file Flv

    -Xem Flash

    -Dùng cho Ipod

    .iTunes

    .hok bít

    .hok bít

    - Nghe nhạc

    -Mix mp3

    -Tạo show dạng exe

    -chuyển định dạng(nhiều loại)

+ Study:

     -WindowsVista

     -Giao diện tiếng việt cho MS office2007

     -foxitcreator_setup

     -Đọc file PDF

     -foxitreader_setup

     -watchwan_v1pr_setup

     -TeamViewer_Setup

     -AnyplaceControlInstall

     -EtherDetect_setup

     -Chuyển file Autocad thành PDF

+ Net: 

     -Phần mền chơi chứng khoán

     -Download

     -Chat,Từ điển trực tuyến,chat Y!H...

     -Opera_9.21_Eng_Setup

     -BitTorrent-6.0.3

     -toolbar

+ System:

     -Đổi giao diện Xp

     -Xóa file trùng

     -Vô hiệu USB

     -Bộ fonts vn

     -Gắn file, cắt flie

     -hok bít

     -hok bít

     -Dành cho Win vista

     -Nghe tên cũng bít rùi

     -Tìm lại Cd key cho XP

     -hok bít

     -Bảo mật file và Folder

 

—————

Back